گروه شرکت های ره نگار

محصولات و خدمات › GPS دستی گارمین › سری map 

سری map


کد محصول: 010-01918-01

 • ابعاد فیزیکی: 6.2 × 16.3 × 3.5 سانتی متر
 • وزن: 230 گرم به همراه باتری

کد محصول: 010-01199-30

 • سایز صفحه نمایش: 2.6 اینچ
 • صفحه نمایش رنگی:

کد محصول: 010-02258-10

 • سایز صفحه نمایش: 2.6 اینچ
 • صفحه نمایش رنگی: دارد  

کد محصول: 010-01199-10

 • سایز صفحه نمایش: 2.6 اینچ
 • صفحه نمایش رنگی: دارد  

کد محصول: 010-01607-00

 • سایز صفحه نمایش: 5 اینچ
 • صفحه نمایش رنگی:

کد محصول: 010-00864-01

کد محصول: 010-01199-00

 • سایز صفحه نمایش: 2.6 اینچ
 • صفحه نمایش رنگی:

کد محصول: 010-00868-00

کد محصول: 010-00868-01

 • اندازه فیزیکی : 6.1 در 16 در 3.6 سانتی متر
 • اندازه صفحه نمایش : 1.43 در 2. 15 اینچ

کد محصول: 010-02451-01

 • اندازه فیزیکی: 6.1 در 16 در 3.6 سانتی متر
 • اندازه صفحه نمایش: 3.6 در 5.5 سانتی متر

کد محصول: 010-01918-01

 • اندازه فیزیکی: 6.1 در 16 در 3.6 سانتی متر
 • اندازه صفحه نمایش: 3.6 در 5.5 سانتی متر

کد محصول: 010-02088-01

 • سایز صفحه نمایش: 3 اینچ
 • صفحه نمایش رنگی: دارد