گروه شرکت های ره نگار

محصولات و خدمات › ساعت ورزشی گارمین › دوچرخه سواری (سری Edge) 

دوچرخه سواری (سری Edge)


کد محصول: 010-01758-01

 • ابعاد فیزیکی: 58 × 114× 19 میلیمتر
 • وزن: 123 گرم

کد محصول: 010-01758-10

 • ابعاد فیزیکی: 58 × 114× 19 میلیمتر
 • وزن: 123 گرم

کد محصول: 010-01161-03

 • ابعاد :5.8*11.2*2.0 cm
 • وضوح تصویر : 240*400 pixel

کد محصول: 010-01626-11

 • ابعاد فیزیکی: 73 × 49 × 21 میلیمتر
 • وزن: 67.7 گرم

کد محصول: 010-01626-10

 • ابعاد فیزیکی: 73 × 49 × 21 میلیمتر
 • وزن: 67.7 گرم

کد محصول: 010-01063-03

کد محصول: 010-00899-30

کد محصول: 010-01368-00

کد محصول: 010-01064-00

کد محصول: 010-01415-00

 • ابعاد 1.6*9.2*4.8 cm :
 • وزن : 222 گرم