گروه شرکت های ره نگار

محصولات و خدمات › ناوبری خودرو 

ناوبری خودرو


کد محصول: Iran SD Map

  • پوشش نقشه : در حال حاضر پوشش نقشه ناوبری تولید شده این شرکت 100% پوشش شهری می باشد ضمنا پوشش بر اساس جمعیت و مسیرهای جاده حدود 90 % می باشد.
  • مشخصات شبکه معابر: