گروه شرکت های ره نگار

اخبار 

۱۳۹۸/۰۹/۰۹

سیستم تشخیص چهره نرم افزار ره نگار

mdvr_face_recognition_ru.jpg سیستم تشخیص چهره و هوش مصنوعی یکی از مولفه های مهم سیستم MDVR هستند که باعث می شود حرکات مختلف سر راننده و واکنشهای چهره را تعیین نمایید.
این سیستم تشخیص چهره ویزگیهای بسیار مهم و منحصر به فردی را برای سیستمهای مدیریت ناوگان و تلماتیک فراهم میکند.
دارندگان ناوگان با تکیه بر این سیستم میتوانند رانندگان مجاز را بر اساس شیفت کاری تشخیص دهند و در صورت تصادف یا هر حادثه دیگر با بررسی دلایل و مدارک موجود تصمیمات آگاهانه ای بگیرند.
همچنین با تشخیص خواب آلودگی راننده و همجنین رفتار غیر طبیعی که بر اساس آمار 20 درصد تصادفات جاده ای و یک چهارم تصادفات کشنده ناشی از این رفتار رانندگان می باشد . ارسال هشدارهای مناسب در زمان مناسب از هزینه های زیاد به رانندگان و شرکت جلوگیری میکند.
تشخیص چهره با مقایسه بیشتر الگوهای خاص صورت بر اساس جزئیات صورت فرد  ، دریافت و تجزیه و تحلیل را انجام می دهد و شامل سه مرحله است:

1) فرایند تشخیص چهره انسان را بر روی تصویر یا فیلم شناسایی و مکان یابی می کند.

2) با تکیه به ویژگی های چهره ، فرایند ضبط آنالوگ را به دیجیتال تبدیل می کند و چهره واقعی را به اطلاعات دیجیتال تبدیل می کند.

3) بررسی روند تطبیق اگر دو چهره متعلق به یک انسان باشند.
امروز اکثر الگوریتمهای عملکردی تشخیص چهره در شبکه های عصبی پیچشی ریشه دارند.
ما همواره مشتاق رویکردی جدید درخدمات سیستمهای مدیریت ناوگان و راه حهای نوآورانه و پیشرفته در این سیستمها هستیم.