گروه شرکت های ره نگار

اخبار 

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

افزودن خودکار دستگاه های ردیابی بروی نرم افزار ره نگار

Untitled.png فعالسازی خودکار ردیابهای GPS
زمانیکه کاربر بخواهد دستگاهی را روی حساب خود اضافه کند ، نرم افزار ردیابی اطلس بصورت خودکار تمامی تنظیمات اولیه را از طریق تکنولوژی OTA انجام می دهد . تنها فعالیت مورد نیاز از طرف کاربر وارد کردن شماره تلفن سیم کارتیست که درون ردیاب قرار داده است .
سیستم بصورت خودکار تنظیمات APN ، آدرس و پورت وسایر تنظیمات را از طریق SMS و GPRS  انجام می دهد .
نتیجه آن است که نه کاربرانتان نه تیم پشتیبانی نیازی به اعمال تنظیمات دستی دارند.