گروه شرکت های ره نگار

اخبار 

۱۳۹۸/۰۸/۱۲

برندهای تحت پشتیبانی نرم افزار ره نگار

1.png نرم افزار اطلس از بیش از 1000 مدل دستگاه از برندهای مختلف ردیاب های GPS پشتیبانی می کند . یکی از اولویت های اصلی نرم افزار اطلس افزودن و یکپارچه سازی دستگاه های محتلف می باشد . بنحوی که تمامی امکانات آنها قابل استفاده باشد .
مزایای یکپارچه سازی سخت افزار های گوناگون با نرم افزار اطلس :
امکان استفاده از تمامی امکانات دستگاه
فعالسازی خودکار دستگاه ها
مدیریت و اعمال تغییرات از راه دور
حل ایرادات دستگاه