گروه شرکت های ره نگار

اخبار 

۱۳۹۸/۰۹/۱۶

کارهایی که در هنگام نصب دستگاه ردیاب بر روی خودرو نباید انجام دهید

gps-installation.png

- هرگز ردیاب خود را زیر سطوح فلزی ضخیم نصب نکنید زیرا آنها قاتل سیگنال GPS هستند

- هرگز ردیاب خود را در نزدیکی سیم برق نصب نکنید زیرا آنها اثر مغناطیسی را منتشر می کنند و این روی سیگنال تأثیر می گذارد

- دستگاه ردیاب را بدون فیوز محافظ بر روی خودرو نصب نکنید

- از نصب دستگاه ردیاب نزدیک به دستگاههایی با سیگنال مشابه GPS و GSM بپرهیزید

- دستگاه ردیاب را با سیم های پیچ خورده نصب نکنید. زیرا لرزش وسیله نقلیه ممکن است باعث قطع کابلهای دستگاه شود

- ردیاب وسیله نقلیه خود را در نزدیکی یا روی قطعات متحرک در خودرو نصب نکنید

- دستگاه ردیاب را در حالتی که باطری آن کاملا تخلیه شده است نصب نکید

- مراقب الکتریسیته ساکن در هنگام نصب باشید ، زیرا ممکن است برخی از اجزای داخل ردیاب را بسوزاند

- قبل از نصب دستگاه بهتر است دستگاه ردیاب خود را بصورت  تنظیم اولیه در دفتر انجام دهید و تمام جزئیات را از قبل بررسی کنید.

کاری که همیشه باید انجام دهید ، مطالعه راهنمای دستگاه قبل از نصب کردن.