گروه شرکت های ره نگار

اخبار 

۱۳۹۸/۰۹/۱۷

سیستم تعیین مختصات بصری VPS

hardware.jpg سیستم موقعیت یاب بصری Visual Positioning System - VPS - یک سیستم تعیین موقعیت می باشد که برپایه اطلاعات بصری کار میکند و مهمترین سنسور آن دوربین می باشد.
این سیستم شامل دوربین و IMU (واحد اندازه گیری اینرسی) است. با استفاده از داده های این سنسورها ، محیط شما را یاد می گیرد و نقشه می کشد و خود را در آن می یابد. هنگامی که یک منطقه نقشه برداری را دوباره مرور می کنید ، فناوری دستگاه شما را فوراً در آن نقشه جابجا می کند. همچنین برای تقویت این سیستم میشود از فناوری فیوژن سنسور نیز استفاده نمود.

بیشتر از این تکنولوژی در موقعیت یابی درون مکانهای بسته که GPS قادر نیست در آن مکانها کار کند استفاده میشود ،اما جزو تکنولوژیهای می باشد که محدودیت ندارد و ممکن است در آینده ای نزدیک در محیطهای باز شهری و غیره شهری بجای GPS و یا بعنوان سیستم کمکی بکار گرفته شود.