گروه شرکت های ره نگار

اخبار 

۱۳۹۹/۰۶/۳۰

ثبت خودکار تخلفات سرعت از سرعت مجاز جاده های ایران

6.png امکان ثبت خودکار تخلفات سرعت در جاده های ایران به امکانات نرم افزار ره نگار افزوده گردید. بدین صورت که با توجه به محدودیت های سرعت موجود در کلیه جاده ها و خیابان های ایران ، در صورتیکه خودرویی از حد اکثر سرعت مجاز در هر جاده ای عبور کند ، این نقض سرعت در نرم افزار ره نگار بصورت یک رخداد ثبت گردیده و توسط نوتیفیکیشن و ایمیل بصورت لحظه ای اطلاع رسانی می شود و در سوابق رخداد های خودرو ذخیره می گردد.