گروه شرکت های ره نگار

اخبار 

۱۳۹۱/۰۴/۲۳

داده‌های خود را نورانی کنید...

8d39c284b85064d9beb0e96b2d2c5851.jpg این نرم‌افزار برای انتقال داده‌ها از مجموعه‌ای از نقاط نورانی و رنگی استفاده می‌کند. ساز و کار تبادل داده‌ها از طریق این نرم‌افزار به این شکل است که کاربر ابتدا داده‌هایی را که می‌خواهد انتقال دهد، از طریق این نرم‌افزار انتخاب می‌کند. این نرم‌افزار سپس داده‌های مورد نظر را به مجموعه‌ای از نقاط نورانی و رنگی تبدیل می‌کند. کاربر دیگری که می‌خواهد داده‌ها را دریافت کند می‌تواند با استفاده از دوربین گوشی خود تصویری از این نقاط رنگی و نورانی را دریافت کند و سپس آنها را به کمک این نرم‌افزار رمزگشایی کند و آنها را به شکل اولیه خود برگرداند.