گروه شرکت های ره نگار

اخبار 

۱۳۹۱/۱۲/۱۸

راه اندازی GIS در منطقه 1 شهرداری

b68e7ca6b9b826ebdf5755c7f268eced.jpg استفاده از سیستم های نوین همواره به دلیل عدم شناخت و نیز سد نمودن راه سوء استفاده های احتمالی با دشواری خاصی توام است. شهرداری منطقه 1 به دلیل نگاه عمیق و جدیت در اجرا توانسته است در این راه پیشتاز باشد. واحد GIS منطقه 1 در ابتدای سال 1386 شکل گرفت. رویکرد ابتدایی این واحد حفظ محدوده های ثبتی و جلوگیری از بروز خطاهای ناشی از سیستم های سنتی بود اقدامات مهم دیگر نظیر ساماندهی املاک منطقه، نامگذاری معابر، ساماندهی پلاک های ثبتی و ... می باشد. اهم فعالیت های واحد GIS 1. تشکیل بانکهای اطلاعاتی از اطلاعات منطقه در سیستم GIS 2. راه اندازی سیستم GIS برای واحد ها 3. تعیین کاربری املاک، تهیه نقشه با مساحت و ابعاد جهت حوزه های مختلف 4. تعیین و انعکاس قدرالسهم ها (محاسبه و انعکاس مساحت کاربری ها) 5. شرکت در جلسات مختلف جهت معرفی منطقه و ارایه تحلیل های همزمان.