گروه شرکت های ره نگار

اخبار 

۱۳۹۲/۰۲/۰۳

سریعترین رایانه انسانی جهان خاموش شد

4d3d50efd9c2299e149c12fe7fc42c5b.jpg "شاکونتالا دوی" معروف به "رایانه انسانی" به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی در بیمارستان بنگلور هند درگذشت. انتخاب عنوان «رایانه انسانی» برای این بانوی هندی به نبوغ وی در علم ریاضی مربوط می شود؛ نبوغ خارق العاده «شاکونتالا» در ریاضی از سن سه سالگی با به خاطر سپاری اعداد نمایان شد و ابرتوانایی محاسباتی وی در سن شش سالگی مشخص شد. وی در سال 1977 میلادی و در سن 47 سالگی موفق به شکست یک رایانه در محاسبه ریشه مکعب عدد 188 میلیون و 132 هزار و 517 شد. بخش دیگری از توانایی محاسباتی خارق العاده «شاکونتالا» با محاسبه ریشه بیست و سوم یک عدد 201 رقمی مشخص شد؛ این محاسبه در مدت 50 ثانیه انجام شد، اما رایانه UNIVAC 1108‌ صحت انجام این عملیات را در 70 ثانیه تأیید کرد. سریعترین «رایانه انسانی» رکوردی در گینس نیز به نام خود ثبت کرده است؛ در سال 1980 «شاکونتالا» موفق شد به پرسش اعضای دپارتمان رایانه کالج سلطنتی لندن برای ضرب دو عدد 13 رقمی پاسخ دهد. عملیات ضرب عدد 2465099745779 * 7686369774870 ظرف 28 ثانیه انجام شد. وی در انجام محاسبات ریاضی از تکنیک های ساده ای استفاده می کرد و کتاب های متعددی برای تسهیل آموزش ریاضی و اعداد به کودکان به نگارش در آورده است.