گروه شرکت های ره نگار

اخبار 

۱۳۹۲/۰۳/۱۹

آمارهای خواندنی از نحوه کاربری موبایل

تحقیقات نشان داده که 91 درصد افراد بزرگ‌سال در آمریکا تلفن همراه دارند. بر اساس تحقیقاتی که درآمریکا انجام شده، 97 درصد افراد 18 تا 34 سال گوشی موبایل دارند، این رقم در میان افراد 35 تا 45 سال با کاهش پنج درصدی همراه شده است. این آمارها نشان داده که سیاه‌پوستان بیش از سفید پوستان از موبایل استفاده می‌کنند. از سوی دیگر میزان استفاده نوجوانانی که در دبیرستان مشغول تحصیل‌ هستند نسبت به مقاطع ابتدایی بیشتر است. از سوی دیگر کاربرد موبایل در شهرها بیش از روستاهاست. بر اساس این مطالعات، مردان بیشتر از زنان در هنگام خوابیدن تلفن همراه را در رختخواب می‌برند. سه دهم کاربران آمریکایی از تلفن همراه هنگام خواب استفاده می‌کنند و نتایج این مطالعات نشان می‌دهد 36 درصد مردان و 24 درصد زنان در تخت خواب نیز تلفن همراه خود را رها نمی‌کنند. بر این اساس 30 درصد کاربران تلفن همراه را با خود به حمام می‌برند، شش درصد آنها گوشی خود را در مراسم نامزدی‌شان نیز رها نمی‌کنند، پنج درصد آنها در مراسم کلیسا نیز گوشی خود را به همراه دارند، دو درصد کاربران در اتاق زایمان نیز گوشی خو‌د را همراه دارند و 34 درصد برای پیدا کردن گوشی گم شده خود زباله‌ها را زیر و رو می‌کنند.