گروه شرکت های ره نگار

اخبار 

۱۳۹۲/۰۶/۱۱

ردیابی از طریق جی پی اس های نصب شده داخل اتومبیل، قانونی یا غیر قانونی؟

ed9c9ff1dbf435c21e4e4212f5ab6abe.jpg اینکه آیا این کار نیاز به مجوز قانونی دارد یا ندارد؟ بحث داغی است که در امریکا مطرح شده و ظاهرا اوباما و دولت اش نیازی نمی بینند تا برای ردیابی از طریق جی پی اس نامه رسمی از دادگاه بگیرند. اما مخالفان همچنان اصرار دارند که برای نصب دستگاههای ردیاب جی پی اس دار داخل اتومبیل باید دادگاه اجازه این کار را بدهد. این موضوع این هفته و بعد از بحث و بررسی توسط دادگاه عالی امریکا، سرانجام خواهد یافت و معلوم خواهد شد در آینده چکار باید کرد. اگر دولت فدرال این هفته پیروز شود بدان معنا خواهد بود که دستگاه ردیابی با جی پی اس را می توان بدون نظر دادگاه در اتومبیل ها قرار داد. این دادگاه تجدید نظر در فیلادلفیا خواهد بود که رای نهایی را صادر خواهد کرد تا پلیس و مراجع قانونی از طریق این دستگاهها بدون نیاز به هماهنگی با دادگاه، مظنونان را تحت تعقیب قرار دهند. در آخرین رای صادر شده از سوی دادگاه عالی در ژانویه 2012 ماموران فدرال مجبور شدند 3 هزار دستگاه جی پی اس نصب شده روی اتومبیل ها را غیر فعال سازند. فدرالی ها می گویند نصب این دستگاه روی اتوبوس مدارس، اتومبیل های زندان، برای مناطق مرزی و تعقیب قاچاقچیان مواد مخدر و جستجوی چمدان های مسافران مرزی و مظنون به قاچاق مواد مخدر، مفید است. حکومت همچنین اصرار دارد برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازمان یافته بهتر است این دستگاهها بدون مجوز دادگاه، قابل نصب و ردیابی باشد.