گروه شرکت های ره نگار

درباره ما 

درباره ما
زمینه کاری:
  مهمترین هدف شرکت راه اندازی خدمات ملی مکان مبنا LBSبرای ارائه مستقیم سرویس های GPS، Trackingو Navigation. خدمات این شرکت به شرح زیر می باشد:
اولین تولید کننده نقشه های آماده ناوبری (Navigable) با استاندارد بین المللی برای دستگاهها و نرم افزارهای مختلف در خصوص محصولات (Navigation)، سیستم هوشمند حمل و نقل (ITS)، و نرم افزار GISوGPS.

تولید نقشه های برداری(Vector) برای کاربردهای مختلف.
 
تهیه و تولیدو پشتیبانی نرم افزارهای ناوبری، ردیابی، جمع آوری اطلاعات ، نقشه برداری و GIS.
 
جمع آوری و برداشت اطلاعات اماکن شهری .

اولین و بزرگترین ارائه کننده انواع GPS های گارمین در ایران

بزرگترین تولید کننده و ارائه کننده سیستمهای ردیابی خودرو AVL در ایران